Brøndby Gymnastik Forening

 

 

 

 

 

 

Velkommen til
Brøndby Gymnastik Forening

NYT

Du er meget velkommen til:

Ordinær generalforsamling i Brøndby Gymnastik Forening
Onsdag d. 8. februar 2023, kl. 19.00
i klubhuset ved atletikstadion, bag Brøndbyvester skole.

Dagsorden ifølge vedtægterne til ordinær generalforsamling

Pkt 1        Valg af dirigent
Pkt 2        Beretning
Pkt 3        Regnskab
Pkt 4        Indkomne forslag
Pkt 5        Valg af bestyrelse
               Formand:
                 Karen-Lisbeth Olsson, genopstiller.                 

                 Bestyrelsesmedlemmer:
                 Bente Jonassen, er på valg og genopstiller
                 Karen á Rógvu, er på valg og genopstiller.  

                 Suppleanter til bestyrelsen:
                 1. Henning Pedersen er på valg og genopstiller
                 2. Grete Poulsen er på valg og genopstiller


                 Valg af:
                  2 revisorer
                 Torben Nielsen og Helen Nylander Hansen
                 genopstiller
                 1. revisor suppleant
                 
Tom Maes genopstiller

Pkt 6         Eventuelt

Mvh.
Bestyrelsen         

    

- - -

Fotos:

Naturtræning blev afsluttet med en kop varmende kaffe.

Julemandens besøg på børneholdene sidste uge før jul.

Uddeling af idrætsmærker og årets statuette, den 7. dec. 2022

- - -

COVID-19     
Når du går til gymnastik hos os, kan du være sikker på at vi følger Sundhedsstyrelsens og Brøndby Kommunes råd og retningsliner om forebyggelse af Coronasmitte.

Vores retningslinjer bliver løbende opdateret i takt med nye retningslinjer fra myndighederne. 

Siden opdateret den 17.1. 2023
 

             

 

 

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk