Brøndby Gymnastik Forening

 

 

 

Formandens beretning for 2018
 

Vi har i BGF afsluttet endnu en vellykket sæson, og det er tid til at gøre status over  et gymnastikår.

Vi betragter os som en solid og bæredygtig gymnastikforening, som er synlig i lokalsamfundet og som er i rivende udvikling.
 

Bestyrelsen

Bestyrelsesarbejdet har hele sæsonen igennem været effektivt, og vi har afholdt

9 ordinære bestyrelsesmøder, samt 2 instruktørmøder, hvor det ene, var med deltagelse af hele bestyrelsen. Både i bestyrelsen og sammen med instruktørerne har vi fokus på at vi sammen gør os bedre, lærer af vores erfaringer og sikrer, at vi udvikler vores tilbud og får ideer til bl.a at der kommer nye hold på programmet.

BGF har en sund og bæredygtig økonomi.

Vores kasserer vil efterfølgende fremlægge et gennemgået og godkendt regnskab af klubbens 2 revisorer. 
 

Medlemstallet   

Det samlede medlemstal pr. 31. december 2018 er 376, heraf er 131 børn og unge under 18 år. Det er en fremgang på 34 medlemmer siden sidste sæson.

Det er på børneholdene den store fremgang er. (Herom senere)  

BGF har i sæsonen oprettet 15 hold som instrueres af 10 instruktører og 2 hjælpeinstruktører.

Vi er i en tid, hvor de sociale medier fylder mere og mere, derfor er det vigtigt, at tiltrække og fastholde børn og unge, at give dem lysten til bevægelse og leg i fællesskab med andre. Gode vaner der er etableret i barndommen, er nemmere at fastholde i voksenlivet. Vi skal konkurrere med de kommercielle tilbud for at  tiltrække og fastholde de voksne medlemmer, hvilket giver bestyrelsen udfordringer.  Vi mener dog, at vi sagtens kan konkurrere på prisen på at deltage på vores hold, som er betydelig lavere end de kommercielle tilbud.

BGF skal fortsat være en forening, hvor der er plads til alle, og hvor foreningen tilbyder hold til børn og voksne med fokus på fællesskab, leg, bevægelse og motion.    
 

Holdene

Vores sommerhold havde tilmeldt 30 deltagere, en lille forøgelse i forhold til sidste sæson. Her er der skiftende instruktører, som fungerer fint.

Der blev taget 16 idrætsmærker i foreningens regi.  

Vi havde til sæsonstart udbudt 3 børnehold (4-6 år) og 2 børnehold (7-11 år) Begge aldersgrupper er med et hold både i øster og et hold i vester.

Derudover har vi som noget nyt oprettet et Rytmisk gymnastik/dansehold på Kilden for børn 8–12 år. Tilslutning til holdet er på 7 børn, men holdet ”kører” sæsonen ud og vi håber, at kendskabet til holdet, bliver bedre til næste sæson.

Børneholdene 4-6 år er stadig meget populære med ca. 30 børn på hvert hold. Da der hver sæson, har været flere børn på venteliste, besluttede vi, at oprette endnu et hold i BV om onsdagen, hvilket har været en succes.

Børnegymnastik for 7-10 årige, blev udvidet aldersmæssigt til 7–11 år, for at kunne tilbyde gymnastik for børn der var lidt ældre. Her er holdene ikke fyldt op, men tilslutningen er dog ”vokset” noget, i forhold til de tidligere år.  

Det er dejligt, at mange forældre er engagerede i, at sikre at deres børn dyrker gymnastik og at de samtidig kan betragte børnenes glæde for gymnastikken.

Vores erfaring er, at børnenes interesse for gymnastikken synligt stiger, ved forældrenes opbakning.  
    

Living Yolates holdet, har 14 medlemmer og på Pilatesholdet er der 9 medlemmer.

Efter ønske fra instruktøren er begge hold flyttet til Kilden. Undervisningen er stadig mandag og onsdag. Medlemstallene er dog stadig nogenlunde uændret.

Da denne type af motion stadig er ”populær” har vi valgt at lade holdene køre videre, trods det lave medlemstal, især på pilatesholdet.    

Zumbaholdet på Brøndbyvester skole, er stadig velbesøgt med 31 medlemmer. Her er medlemstallet uændret.  

Zumbaholdet på 10. klasseskolen, valgte vi at lukke, da instruktøren ikke ønskede at køre holdet videre og vi ikke kunne rekutere ny instruktør.

Cross Gym også på 10. klasseskolen, måtte vi desværre også lukke, da begge instruktører der delte holdet, ikke kunne køre dette hold videre. Her var det heller ikke muligt at få ny instruktør.

Yoga er fortsat meget ”hot” i foreningen og vores formiddags hold, er stadig en succes. Her er holdet nu fyldt op med 19 medlemmer.

Der er ca. 20 medlemmer på hver af de 3 eftermiddag/aftenhold, hvilket er det antal motions-dyrkere, som der maksimum kan være i salen.

Alle yogaholdene afholdes på Kilden i Brøndbyøster.

Vi har et motionshold for mænd og et motionshold for kvinder, begge i Bv.

Der var ikke tilstrækkelig tilslutning af tilmeldinger til motionsholdet for kvinder i BØ, som vi valgte at lukke i samarbejde med instruktøren.

På de 2 andre motionshold er medlemstallene nogenlunde stabile, med ca. 25 på hvert hold.

Som noget nyt, startede vi i samarbejde med DGI, med SMART Training, en del af et pilotprojekt ”Hold Hjernen Frisk” for seniorer mellem 55–75 år.

Det er en ny træningsform, der har til formål at holde hjernen i gang.  

Undervisningen foregår eftermiddage på Kilden for 2 hold, på henholdsvis 16 og 18 medlemmer. Interessen for holdet var så stor, at vi udvidede det oprindelige hold til 2 hold af samme årsag.

Opstarten var allerede fra midt august, med en testperioede på 12 uger, hvor efter holdene fortsætter uden test, resten af sæsonen.

Resultatet af testen, bliver behandelet af ”Center for sund aldring” på Københavns universitet, og offenligøres 1. kvartal 2019.  

 

Tilsammen udgør alle holdene en god og varieret motionsafdeling for voksne, som fungerer meget tilfredsstillende. 

 

Tilmelding til hold  

Den manuelle indskrivning til holdene er næsten helt slut, og det sparer bestyrelsen for mange resourser. De fleste medlemmer, benytter nu den elektroniske indskrivning, som fungerer godt.

Via et link på hjemmesiden, tilmelder medlemmerne sig det øskede hold.

Det giver også bestyrelsen et hurtigt overblik, over de tilmeldte medlemmer på de forskellige hold ved sæsonstart.

Tillige er det gratis for vores forening af anvende portalen ”Nemtilmeld” og er nem at arbejde med.

 

Kurser til instruktørerne

Vi forsøger, at efterleve ønsker om kurser til uddannelse/efteruddannelse på alle niveauer for vores instruktører, således at de enkelte instruktører forsat kan udvikle sig, til fælles gavn for klubbens medlemmer og instruktørerne selv. Selvom vi har dygtige undervisere, er det nødvendigt at supplere deres uddannelse og holde dem ajour kompetencemæsssigt. Det er også vigtigt for bestyrelsen, at vi følger tidens trend for motion og idræt og for hele tiden at kunne fastholde og rekruttere nye medlemmer.

Derved bestræber vi os samtidig på, at få nye tiltag ind i programmet.
Vores udfordring er dog fortsat, at tiltrække nye instruktører og samtidig få tilstrækkelige lokaler fra kommunen til vores hold.

 

Hjemmesiden

Vi bestræber os på, løbende at holde hjemmesiden opdateret med basisinfo, nyheder og aktiviteter. Det er vigtigt, at enhver besøgende, såvel nye som gamle medlemmer, kan finde svar på de fleste spørgsmål om foreningen.

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at benytte hjemmesiden, for at orientere sig om vores aktiviteter og holdoplysninger. Giv os gerne fedback på siden.

 

Facebook  

Som supplement til hjemmesiden, bruger bestyrelsen facebook. Bestyrelsen ønsker, at vores medlemmer hurtigt og snildt skal kunne få informationer om foreningen og blive nysgerrige på at besøge vores hjemmeside. Facebooksiden kan give information med billeder og video af vores aktiviteter på samme tid, som aktiviteten foregår, til forskel for hjemmesiden.

Hjemmesiden og facebooksiden integrerer fint bestyrelsens ønske om, at informere så bredt som muligt til vores medlemmer. Vi benytter dog stadig mail, når vi sender særlige invitationer til medlemmerne om bl.a. events.

 

Program

For andet år, valgte vi kun at få trykt gymnastik programmet i et lille oplag, og undlod at husstandomdele programmet, men istedet mulighed for at hente et eksemplar på bl.a biblioteker og kommunen.  

Samtidig annoncerede vi i Folkebladet om sæsonstart og henvisning til hjemmesiden.

Hjemmesiden og oprettelse af vores facebookside er også blevet benyttet til at reklamere om vores hold og program.

Benyttelse af de sociale medier og Folkebladet til oplysning af vores program er en succes, da vi endnu en sæson, ikke har haft nogen nedgang i medlemstallet.

Programmet fik vi som vanlig trykt på kommunens eget trykkeri uden udgift for foreningen, hvilket vi er meget glade for.

 

Event

En lørdag i januar kunne vi for 6. gang, tilbyde Zumbaevent som et åbent hus arrangement i Nørregårdshallen, med vores Zumbainstruktører.

Her deltog ca. 30 deltagere, de fleste fra Zumbaholdene.

Vi startede evenet med Kongoo Jump, en hoppende og morson form for motion og med undervisning af ekstern instruktør. Formålet med det var også, at vi kunne skabe interesse for dette, med henblik på at starte et hold op ved sæsonstart.

Efterfølgende tilbød vi undervisning et par onsdage, hvor vi havde sommergymnastik, dog uden særlig interesse og blev enige om at der ikke var tilslutning nok til at starte et hold.

Eventet er en rigtig god tradition med motion på tværs af holdene, og forhåbentlig kan vi tiltrække nye medlemmer til foreningen via arrangementet

Det var ikke muligt for instruktørerne at gennemføre børneevent i år.  

 

DGI`verdenshold og Bowling

Bestyrelsen bestræber sig på, at fastholde vore instruktører.

Derfor besluttede bestyrelsen, at invitere alle instruktører, sammen med bestyrelsen, på en fællestur til Næsteved Arena, i slutningen af januar, for at se DGI`s verdenshold. Festlig og hyggelig tur og utroligt flot show. Meget stor oplevelse og et flot arrangement, hvor vi rigtig blev ”rystet” sammen socialt.

Vores årlige udviklings- og hyggeaften i maj måned, her også med idrætsdommere, og hvor der bliver bowlet, drøftet motion på tværs af holdene og spist god mad, blev afviklet som vanlig. Dog med mindre deltagelse end tidligere.

Vi blev alle udfordret fysisk, og vi havde en inspirerende og sjov aften.  

 

Ladywalk

Endnu engang deltog ca. 28 friske kvinder i lady walk, den sidste mandag i maj, på Amager Strandpark ved Tiøren.

Der var mulighed for at gå en distance på 7 eller 12 km. 3 frivillige mandlige medlemmer sørgede for vores forplejning. Tak for den fine forplejning.

Ladywalk er en god tradition for fælles motion, og her kan foreningens deltagelse bidrage til at vores medlemmer, bliver udfordret og inspireret til flere former for motion i løbet af sæsonen. 

 

Idrætsmærke

Foreningen var i december vært ved et let traktement, der blev afholdt i klublokalet, for de medlemmer, der havde taget idrætsmærket i sommer. 

Ved arrangementet blev der overrakt 16 mærker. Dejligt, at der stadig er interesse for mærket.

 

Årets Statuette/vandrepokal

Uddeling af årets Statuette/vandrepokal blev uddelt samme aften, og gik til Birthe Jensen, som tak for hendes store engagement i bestyrelsden og indsats som instruktørkontakt igennem flere år i foreningen.

 

Juleafslutning

Igen i år havde alle 3 børnehold besøg af julemanden, som delte godteposer ud med sund slik, frugt og juice. Børnene fik en rigtig god juleoplevelse.

Tak Ruddy fordi du stadig vil agere julemand.

De tre ”store” børnehold fik ikke besøg af julemanden, men alle fik en godtepose.

Flere voksenhold slutter den sidste træningsaften af med lidt fælles julespisning og hygge på eget økonomisk initiativ.  

 

Tak

Foreningen har adskillige engagerede og trofaste instruktører og hjælpeinstruktører, som vi er meget tilfredse med, og som gennem en årrække har bidraget til, at foreningen har god kvalitet og stabilitet i tilbudene.

Instruktørerne tager ansvar for god planlægning og udvikling af deres hold, og de er gode til at afløse hinanden ved sygdom og lign. Det sætter bestyrelsen stor pris på.

Jeg vil benytte lejligheden, til at sige alle instruktører stor tak for jeres enestående indsats.

 

Også stor tak til bestyrelsen og suppleanter for det store arbejde, som I har lagt i foreningen i den forgangne sæson. I yder en engageret og ansvarlig indsats med et  stort initiativ, og med mange gode ideer til foreningens udvikling.

Tak for mange iderige og effektive bestyrelsesmøder i god og positiv dialog, og fordi I vil bruge en stor del af jeres fritid på foreningen.  

 

Sluttelig vil jeg sige tak til vores idrætsdommere, Ruddy, Henning, Vilhelm og Torben, der stabilt møder og påtager sig opgaverne, suppleret af undertegnede.

 

Alle har I været med til at bidrage til en god sæson.

 

Vi vil fortsat tilstræbe at være en attraktiv forening, gerne med forøgelse af medlemstallet og nye hold og bevarelse af en god og sund økonomi.

Bestyrelsen finder det også vigtigt, at foreningen er synlig i kommunen og lokalområdet og vil fortsat være åben for nye tiltag.

 

Bestyrelsen har i år deltaget i forskellige arrangementer, netop for at synliggøre foreningen og deltage i udviklingen af idrætten på tværs.

 

Med disse ord vil jeg gerne overgive beretningen til generalforsamlingen.

 

 

Lis

Februar 2019  

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Formandens beretning for 2017

 

Vi har i BGF afsluttet endnu en vellykket sæson, og det er tid til at gøre status over endnu et gymnastikår.

På sidste generalforsamling fejrede vi foreningens 40 års jubilæum som selvstændig forening. Vi betragter os som en solid og bæredygtig gymnastikforening, som er synlig i lokalsamfundet.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsesarbejdet har hele sæsonen igennem været effektivt, og vi har afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder, samt 2 instruktørmøder, hvor det ene, var med deltagelse af hele bestyrelsen. Desuden har vi besøgt alle hold, for at være synlige som bestyrelse over for medlemmerne og samtidig komme i dialog med dem om vores tilbud og nye ideer.

 

BGF har en sund og solid økonomi. I 2016 modtog vi en arv fra tidligere gymnaster, Gerda og Carlo Nielsen. Arven bidrager til, at foreningen kan udføre ekstra aktiviteter, og bestyrelsen er på foreningens vegne, meget taknemelige for arven.  Vores kasserer vil efterfølgende fremlægge et gennemgået og godkendt regnskab af klubbens 2 revisorer. Desuden har bestyrelsen et forslag til, hvordan arven mest hensigtsmæssigt benyttes i fremtiden.

 

BGF.s fane

I anledning af vores 40 års jubilæum har vi købt ny fane, hvor Gerda og Carlo Nielsens initialer er indgraveret. Fanen benytter vi ved foreningens fælles arrangementer.
Endvidere har 2 af vores medlemmer i 2017 deltaget i et fanebærer kursus.

 

Medlemstallet   

Det samlede medlemstal pr. 31. december 2017 er 342, heraf er 92 børn og unge under 18 år. Det er en tilbagegang på 8 medlemmer siden sidste sæson.

Der er en lille nedgang af antallet af børn, og en mindre tilgang på voksen holdene.

 

Vi er i en tid, hvor de sociale medier fylder mere og mere, derfor er det vigtigt, at tiltrække og fastholde børn og unge, at give dem lysten til bevægelse og leg i

fællesskab med andre. Gode vaner der er etableret i barndommen, er nemmere at fastholde i voksenlivet. Vi skal konkurrere med de kommercielle tilbud for at  tiltrække og fastholde de voksne medlemmer, hvilket giver bestyrelsen udfordringer.  Vi mener dog, at vi sagtens kan konkurrere på prisen på at deltage på vores hold, som er betydelig lavere end de kommercielle tilbud.

BGF skal fortsat være en forening, hvor der er plads til alle, og hvor foreningen tilbyder hold til børn og voksne, hvor fokus er fællesskab, leg, bevægelse og motion.       

 

Holdene

Vores sommerhold havde tilmeldt 30 deltagere, en lille forøgelse i forhold til sidste sæson. Der blev taget 14 idrætsmærker i foreningens regi. 

 

Vi havde til sæsonstart udbudt 2 børnehold (4-6 år), 2 børnehold (7-10 år) Begge aldersgrupper er med et hold både i øster og et hold i vester.

Børneholdene 4-6 år er stadig meget populære med 30 børn på hvert hold. Vi havde flere børn på venteliste, men da nogle børn stoppede i starten af sæsonen, har det givet plads til de fleste på ventelisten.    

Børnegymnastik for 7-10 årige, her er holdene ikke fyldt op, men tilslutningen er dog ”vokset” noget, i forhold til de tidligere år.  

Det er dejligt, at mange småbørnsforældre er engagerede i, at sikre at deres børn dyrker gymnastik. Ved bestyrelsens besøg på holdene, har vi samtidig kunne betragte børnenes glæde for gymnastikken, der synligt stiger ved forældrenes opbakning.  

   

Living Yolates, på 10. klasse skolen, var en nyhed sidste sæson. Her er der 12 medlemmer.

Pilatesholdet flyttede efter ønske fra instruktøren til Brøndbyvester skole og her er der 11 medlemmer. Da denne type af motion stadig er ”populær” har vi valgt at lade holdet køre videre, trods det lave medlemstal.  

Zumbaholdet på Brøndbyvester skole, er stadig velbesøgt med 30 medlemmer. Det er dog en mindre tilbagegang af medlemstallet i forhold til sidste år.  

Zumbaholdet på 10. klasseskolen hver anden uge har haft stigende medlemstal og er nu oppe på 18 medlemmer.

 

Cross Gym også på 10. klasseskolen, her deltager 11 medlemmer, men til gengæld tilbydes gymnastikken nu hver uge, hvilket gør holdet mere atraktivt, set i forhold til konkurrence fra Fittnes Centrer. Da denne form for gymnastik er meget oppe i ”tiden”, har bestyrelsen valgt at bibeholde holdet, trods det lave medlemstal, med henblik på at der med tiden kan tiltrækkes flere til holdet.

 

Vi har et motionshold for mænd i Bv og to motionshold for kvinder, et i både Bø og Bv. Medlemstallet for motionsholdet for mænd er nogenlunde stabilt og kvindeholdene har haft stigende medlemstal.

 

Yoga er fortsat meget ”hot” i foreningen, og de oprettede hold blev hurtig fyldt op. Vores formiddags hold, som var en nyhed sidste sæson, blev flyttet til et større lokale, så der blev plads til flere medlemmer. Her er der 12 medlemmer.

Der er ca. 20 medlemmer på hver af de 3 aftenhold, hvilket er det antal motions-dyrkere, som maksimum kan være i salen.

Alle yogaholdene afholdes på Kilden i Brøndbyøster.

  

Tilsammen udgør alle holdene en god og varieret motionsafdeling for voksne, som fungerer meget tilfredsstillende. 

 

Tilmelding til hold  

Den manuelle indskrivning til holdene er blevet betydelig mindre end tidligere år, og det sparer bestyrelsen for mange resourser.
Adskillige medlemmer benytter den
elektroniske indskrivning, som fungerer godt. Via et link på hjemmesiden, tilmelder medlemmerne sig det ønskede hold.

Det giver også bestyrelsen et hurtigt overblik, over de tilmeldte medlemmer på de forskellige hold ved sæsonstart.

Tillige er det gratis for vores forening af anvende portalen ”Nemtilmeld”.

 

Kurser til instruktørerne

Vi forsøger, at efterleve ønsker om kurser til uddannelse/efteruddannelse på alle niveauer for vores instruktører. Selvom vi har dygtige undervisere, er det nødvendigt  at supplere deres uddannelse og holde dem ajour kompetencemæsssigt. Det er også betydeligt for bestyrelsen, at vi følger tidens trend for motion og idræt til gavn for medlemmerne og for hele tiden at kunne fastholde og rekruttere nye medlemmer. Derved bestræber vi os samtidig på, at få nye tiltag ind i programmet.
Vores udfordring er dog fortsat, at tiltrække nye instruktører og samtidig få tilstrækkelige lokaler fra kommunen til vores hold.

 

Hjemmesiden

Hjemmesiden er blevet opdateret og kommet i et nyt layout. Efter store udforderinger i starten for os administratorer, må vi konstatere, at siden er blevet mere overskuelig og lettere at arbejde i. Vi bestræber os på, løbende at holde hjemmesiden opdateret med basisinfo, nyheder og aktiviteter. Det er vigtigt, at enhver besøgende, såvel nye som gamle medlemmer, kan finde svar på de fleste spørgsmål om foreningen.

Bestyrelsen vil opfordre alle til at benytte hjemmesiden, for at orientere sig om vores aktiviteter og hold oplysninger.

 

Ny Facebook side

I år har bestyrelsen brugt tid til at oprette og vedligeholde vores egen facebookside, for også at tiltrække flere medlemmer via de sociale medier. Bestyrelsen ønsker, at vores medlemmer hurtigt og snildt skal kunne få informationer om foreningen og blive nysgerrige på at besøge vores hjemmeside. Facebooksiden kan give information med billeder og video af vores aktiviteter på samme tid, som aktiviteten foregår, til forskel for hjemmesiden.

 

Hjemmesiden og facebooksiden supplerer fint bestyrelsens ønske om, at informere så bredt som muligt til vores medlemmer. Vi benytter dog stadig mail, når vi sender særlige invitationer til medlemmerne om events.

 

Program

Tidligere blev vores gymnastikprogram husstandsomdelt, men i år har vi valgt, kun at få trykt programmet i et lille oplag til uddeling og til at lægge på biblioteker, lægehuse og i kommunen. Samtidig annoncerede vi i Folkebladet og udsendte en mail til vores medlemmer om det nye koncept.

 

Hjemmesiden og oprettelse af vores facebookside er blevet benyttet til at reklamere om vores hold og program. Vi må nok erkende, at vi er kommet i en ny ”tidsalder”, og at fremtiden ligger i de sociale medier. Benyttelse af de sociale medier og Folkebladet til oplysning af vores program er en succes, da vi ikke har haft nogen synderlig nedgang i medlemstallet.

Programmet fik vi som vanlig trykt på kommunens eget trykkeri uden udgift for foreningen, hvilket vi er meget glade for.

 

Event

En lørdag i januar kunne vi for 5. gang, tilbyde Zumbaevent som et åbent hus arrangement i Nørregårdshallen, med en af vores Zumbainstruktører.

Her deltog ca. 20 deltagere, de fleste fra Zumbaholdene. Lidt fære end de tidligere år.

 

Samme formiddag havde vi for 2. gang børneevent, med deltagelse fra de 4 børnehold som også kunne medtage venner. Eventet blev instrueret af vores instruktører og hjælpeinstruktører fra holdene. Børnene havde leg og sjov i 2 timer, afbrudt af en lille pause, hvor de kunne få juice, frugt og pølsehorn. Her deltog ca. 25 børn.

Selve dagen synes vi er en rigtig god tradition med motion på tværs af både voksen og børneholdene, og forhåbentlig kan vi tiltrække nye medlemmer til foreningen via arrangementet. 

 

Bowling

I maj afholdt vi den årlige instruktør/idrætsdommermøde.

Bestyrelsen bestræber sig på, at fastholde vore instruktører og idrætsdommere, bl.a. ved at afholde en årlig udviklings-og hyggeaften, hvor der bliver bowlet, drøftet motion og bevægelse på tværs af holdene og spist god mad. Vi blev alle udfordret fysisk, og vi havde en inspirerende og sjov aften.  

 

Ladywalk

Endnu engang deltog ca. 29 friske kvinder i lady walk, den sidste mandag i maj, på Amager Strandpark ved Tiøren.

Der var mulighed for at gå en distance på 7 eller 12 km. En rigtig hyggelig eftermiddag/aften. 3 frivillige mandlige medlemmer sørgede for vores forplejning. Tak for den fine forplejning.

En god tradition, som vi agter at fortsætte i 2018, og her kan foreningens deltagelse bidrage til vores nye og ”gamle” medlemmer, der bliver udfordret og inspireret til flere former for motion i løbet af sæsonen. 

 

Idrætsmærke

Foreningen var i december vært ved et let traktement, der blev afholdt i klublokalet, for de medlemmer, der havde taget idrætsmærket i sommer. 

Ved arrangementet blev der overrakt 14 mærker. Dejligt, at der stadig er interesse for idrætsmærket, men desværre en tilbagegang i forhold til tidligere år.

 

Årets Statuette/vandrepokal

Uddeling af årets Statuette/vandrepokal blev uddelt samme aften, og gik til Annette Dinesen, som tak for hendes store egagement og indsats som instruktør igennem mange år i foreningen.

 

Juleafslutning

Igen i år havde alle 4 børnehold besøg af julemanden, som delte godteposer ud med sund slik, frugt og juice. Børnene fik en rigtig god juleoplevelse. Tak Ruddy fordi du stadig vil agere julemand. Flere voksenhold slutter den sidste træningsaften af med lidt fælles julespisning og hygge på eget økonomisk initiativ.

  

Tak

Foreningen har adskillige engagerede og trofaste instruktører og hjælpeinstruktører, som vi er meget tilfredse med, og som gennem en årrække har bidraget til, at foreningen har god kvalitet og stabilitet i tilbudene. 

Instruktørerne tager ansvar for god planlægning og udvikling af deres hold, og de er gode til at afløse hinanden ved sygdom og lign.
Det sætter bestyrelsen stor pris på.
Jeg vil benytte lejligheden, til at sige alle instruktører stor tak for jeres indsats.

 

Stor tak til bestyrelsen og suppleanter for det store arbejde, som I har lagt i foreningen i den forgangne sæson. I yder en engageret og ansvarlig indsats med et  stort initiativ, og med mange gode ideer til foreningens udvikling. Tak fordi I vil bruge en stor del af jeres fritid på foreningen. 

Speciel tak til Maj-Britt for din store arbejdsindsats og omhyggelighed vedrørende klubbens økonomi og registrering af medlemmerne, og til dig Birthe, stor tak for din indsats som instruktørkontakt, og for din hjælpsomhed ved redigering og vedligeholdelse af hjemmesiden samt tilretning af program.

Sluttelig vil jeg sige tak til vores idrætsdommere, Ruddy, Henning, Vilhelm og Torben, der stabilt møder og påtager sig opgaverne, suppleret af undertegnede.

 

Alle har I været med til at bidrage til en god sæson.

 

Vi vil fortsat tilstræbe at være en attraktiv forening, gerne med forøgelse af medlemstallet og nye hold og bevarelse af en god og sund økonomi.

Bestyrelsen finder det også vigtigt, at foreningen er synlig i kommunen og lokalområdet og vil fortsat være åben for nye tiltag. Bestyrelsen har i år deltaget i forskellige arrangementer med Brøndby kommune, netop for at synliggøre foreningen og deltage i udviklingen af idrætten på tværs.

 

Med disse ord vil jeg gerne overgive beretningen til generalforsamlingen.

 

 

Lis

Februar 2018  

 

   ________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 28. februar 2018.

Bestyrelsen i BGF har følgende forslag til generalforsamlingsbeslutning på generalforsamlingen den 28. februar 2018 om anvendelse af beløb kr. 500.000,- arvet af ægteparret Gerda og Carlo Nielsen:

 

Kr. 100.000,- til aktiviteter for børn og unge samt udvikling/fornyelse af foreningens
                      idrætstilbud til børn og unge                
                     
Kr. 100.000,- til aktiviteter for voksne samt udvikling/fornyelse af foreningens idrætstilbud 
                      til voksne

Kr. 100.000,- til indkøb af extraordinære redskaber samt fornyelser af foreningstøj

Kr. 100.000,- til forenings- og organisationsudvikling

Kr. 100.000,- til inspiration og udvikling for foreningens instruktører.

For disse beslutninger aflægges særsklit regnskab hvert år.

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                     

                                   

                                                     

 

 

 

 

 

     

.            

 


                                   

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk