Brøndby Gymnastik Forening

 

 

Formandens beretning for Brøndby Gymnastik Forening (BGF) 2023  

Velkommen til generalforsamlingen.  

Allerførst må jeg sige, er, at det jo ikke var planen, at det er mig, der nu holder formandsberetningen. Sidste år var det Karen-Lisbeth, og hun stillede også op til genvalg på formandsposten. Hun var meget engageret og glad for at være formand, ligesom vi i foreningen var meget glade for hendes ledelse. 
Desværre var hun nok mere syg, end hun til GF sidste år selv troede, og hun døde den 3. juli. Det var utrolig trist, og det satte sit præg på 2023. Æret være Karen-Lisbeths minde. 

Jeg var næstformand og måtte tage over.  

Formandsberetningen i BGF dækker altid over to gymnastiksæsoner, og i denne beretning er det sidste del af sæson 2022-2023 og første del af sæson 2023-2024. 

Formål og ’dna’ 

Som generalforsamlingen har hørt før, er BGF’s formål at fremme sport og motion for børn og voksne, og vi gør vores bedste for at være en attraktiv forening med et varieret tilbud til borgerne primært i Brøndby – til et betalbart kontingent.  

Vi lægger stor vægt på, at vores instruktører er fagligt dygtige og i undervisningen giver deltagerne glæde og lyst til at bevæge sig - og styrke krop og færdigheder.  
Udover det fysiske vægter vi også det sociale meget højt med en god stemning på holdene, og at alle medlemmerne føler, at de hører til – at de er en del af fællesskabet. 

Instruktører 
 
Vi har heldigvis meget stabile instruktører – især på vores voksenhold. 
På børneholdene er der stort set hvert år udskiftning blandt instruktørerne, da det ofte er unge under uddannelse, der leder børneholdene, og efter et par år hos os skal de unge videre andre steder.  
Vi er hvert år glade for vores instruktører, og vi har et meget fint samarbejde med dem. 

Vi har to faste instruktørmøder om året for instruktører og bestyrelse. 
I foråret et ’evalueringsmøde’ med evt. forbedringer og nyheder til kommende sæson på dagsordenen, og i efteråret et ’opstartsmøde’ med de sidste forberedelser til ny sæson. 

Tak til alle instruktørerne hver især for et godt arbejde i vores forening.  
 

Hold og medlemmer i foreningen  

Vi følger nyheder og visioner inden for sport og motion og øger gerne vores tilbud både til børn og voksne. 

Antal af børnehold er vokset, idet vi har oprettet særskilte hold for 3-årige og 4-årige oveni de tidligere hold. I alt har vi 8 børnehold for børn til og med 11 år. Der er rigtig godt fyldt op på holdene, og til flere af dem er der venteliste. 
Vores hold for 8-12-årige, som vi har kaldt ’danseholdet’, håber vi kommer i gang igen, og vi har faktisk visioner om fremover at kunne fastholde især pigerne på et hold med hovedvægten på rytmisk gymnastik og måske også redskaber for de unge teenagere. 

 
I september lancerede vi et nyt voksenhold, SANS. SANS er en blanding af at danse og synge sammen, et hold virkelig med energi, glæde og sjov sammen med andre. 
Desværre er der ikke så mange endnu, der har ’fået øje på’ holdet, så vi håber, gode rygter løber, og at der kommer mange flere deltagere på holdet i kommende sæson. Vi har haft et par videoer med smagsprøver fra SANS på Facebook. Vi håber, det fremover giver deltagere. 
Et enkelt hold – nemlig motionsgymnastik for herrer – har desværre efterhånden faldende antal deltagere. Det er virkelig svært at få nye mænd med på gymnastikgulvet. 
Måske skal vi opfordre alle kvindelige deltagere til at sende manden afsted. 

Vores sommertilbud blev i 2023 udvidet med et nyt tilbud Tabata, som Annette Dinesen  tilbød og stod for. Det er en speciel intensiv træningsform, og træningen foregik i Brøndbyskoven, 22 deltagere. Flot. Det sædvanlige sommergymnastikhold er også fortsat ret populært. Der var 28 deltagere i 2023. 
Desværre faldt antallet af idrætsmærkeudøvere til 12, men der er efter forlydende nye deltagere på vej. 

Vores samlede medlemsantal er voksende. Det er herligt. 
Vi har aldrig før denne sæson oplevet så mange nye indmeldelser efter sæsonen er begyndt. 

Pr. 31.12.2023 var medlemstallet 496 samlet på hold og events. Det er ret flot. 

Events 

I løbet af en sæson afholder vi næsten altid et par events. 
Det første event i 2023 var Øl-yoga den 22. april, udbudt til alle vores yogamedlemmer. Efter selve yogaen, hvor hver deltager havde nok at gøre med både at smage øl og styre en mere eller mindre fyldt ølflaske til Meretes yogaøvelser, var der sandwich og ølsmagning v/ ølbryggerne Preben og Torben - for alle deltagerne. Et festligt og hyggeligt event, og tak til Preben og Torben. 

Den 12. juni 2023 gentog vi arrangementet BGF Walk i Brøndbyskoven for alle foreningens voksne medlemmer. Gåturen var valgfri på 3 eller 7 km, og efterfølgende var der traktement og socialt samvær for alle tilmeldte.  
Vi lånte igen Naturskolens areal til samling, opvarmning og traktement, og igen var der meget fin tilslutning til turen. Desuden var vi også i 2023 heldige at få en donation fra Nordea Fonden til arrangementet, som sammen med brugerbetalingen gav mulighed for at servere helstegt pattegris.   
Flere frivillige havde meldt sig til at hjælpe med alt det praktiske i arrangementet før, undervejs og efter – så hermed mange tak til jer frivillige – det var en rigtig stor hjælp for bestyrelsen, og det medvirkede til en stor succes af vores BGF-Walk, nu vist en tradition.  
I hvert fald kan du godt allerede nu sætte X i din kalender til den 10. juni til BGF- Walk 2024.  

På børneholdene har i 2023 Halloween været markeret med lidt godter til børnene, ligesom holdene også havde besøg af den gavmilde og flinke julemand sidste træningsgang før jul. Begge var populære arrangementer, og vi kunne vise fine fotos af glade børn på Facebook og BGF’s hjemmeside   

 

Samarbejdspartnere 

Vores eksterne samarbejdspartnere er DGI og Brøndby Kommune.  
DGI udbyder forskellige kurser og deres konsulenter står til rådighed med al mulig hjælp, hvis vi har behov. I DGI-regi samarbejder vi også med de lokale idrætsforeninger i omegnskommunerne. Ved næste Netværksmøde er BGF vært. 
Vi har et virkelig godt samarbejde med Brøndby Kommune om lokaler og aktiviteter samt andet som forening. Personalet i Børne-, kultur- og Idrætsforvaltningen kender os efterhånden - både fra vores deltagelse i kommunens temamøder om forenings- og idrætsliv og fra anden aktivitet.  
Tak til Brøndby Kommune for gratis udlån af lokaler – og alle de andre fine ydelser. 
Jeg vil også lige nævne det gode samarbejde med teknisk service-personalet på de skoler, hvor vi har hold. Det koster en lille julehilsen til dem fra BGF hvert år. 
 
Endelig har vi samarbejde med Atletikklubben Brøndby, som vi deler klubhus med. 
Det blev i 2023 til et ’alvorligt’ fællesmøde om klubhusets indvendige standard, og mødet medførte en grundig oprydning og en fornuftig aftale.  
I øvrigt har kommunen efter opfordring stået for en nødvendig udvendig vedligeholdelse af klubhuset. Lige p.t. mangler udvendig maling. Dette arbejde bliver udført her i 2024, når vejret tillader det. 

Regnskab 

BGF har fortsat en stabil økonomi. Vores meget kyndige kasserer gennem mange år, Maj-Brit Skovmand, vil senere give generalforsamlingen en gennemgang af regnskabet for 2023. Tak til dig Maj-Britt for dit utrolig præcise kasserer-arbejde. 

I forbindelse med regnskab må jeg desværre også her nævne endnu en person, som vi mistede i 2023, nemlig Helen Hansen, den ene af vores revisorer. Helen døde efter meget kort tids sygdom. Også virkelig utrolig trist. Æret være også Helens minde. 
Tak til Tom Maes for at træde til som revisor, og naturligvis også tak til Torben for dit mangeårige og stabile arbejde som revisor.  

Bestyrelsen  

Efter vi mistede Karen-Lisbeth fra bestyrelsen har vi manglet et medlem, hvorfor vi har nyvalg på dagsordenen i dag. 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke jer siddende bestyrelsesmedlemmer for positiv og velvillig overtagelse af nye arbejdsopgaver i 2023, for jeres engagement og gode arbejdsindsats og for vores helt igennem meget rare og behagelige samarbejde.  
Det glæder mig meget. 
Jeg håber, vores suppleant Henning holder ud mange år endnu. Du er alene mand med alle os kvinder, og er altid på pletten til tiden – eller før – med de opgaver, du har påtaget dig. Super, Henning! 

Frivillige   

Det er meget oppe i tiden med frivilliges arbejde i bl.a. foreninger. Vi har ikke så mange noteret på vores liste over frivillige, men jer der er der, er aktive og gode, og det er mit indtryk, at vi til særopgaver blot skal spørge i medlemsgruppen, så melder folk sig hurtigt. 
Tak til jer, der allerede er aktive som frivillige.  

Programmer + hjemmeside 

Også i 2023 har vi fortsat holdt fast ved et fysisk program. Det har vi det indtil videre bedst med. Programmerne ligger rundt om på biblioteker, lægehuse og offentlige kontorer, hvor flere potentielle medlemmer kommer og bare kan tage et.  
Tak til kommunen for at trykke vores programmer.  

Udover det trykte program har vi vores hjemmeside www.brondbygym.dk, hvor man kan finde programmets indhold, ligesom det er gennem hjemmesiden, at man tilmelder sig det ønskede hold. 

Vi nævner alle nyheder på hjemmesiden og derudover lægger vi også nyt og ’reklamer’ på Facebook. 

Hermed vil jeg overgive beretningen til generalforsamlingen. 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk