Brøndby Gymnastik Forening

 

 

Formandens beretning for Brøndby Gymnastik Forening (BGF) 2021

Velkommen til generalforsamlingen.

Min beretning vil beskrive bestyrelsens vigtigste visioner og begivenheder i årets løb 

Brøndby Gymnastik Forening har til formål at fremme sport og motion for børn og voksne.

Bestyrelsen har drøftet vores visioner for fremtiden på vores 1. møde efter seneste generalforsamling i april.

BGF skal være kendt for følgende:

Vi dyrker motion i fællesskab for at få god trivsel mentalt og fysisk

Vi vil være en attraktiv forening, som tilbyder varierede motionsformer til billigt kontingent

Vi vil sikre god velkomst af nye medlemmer med inddragelse af vores instruktører

Vi vil følge tidens trend for motion

Vi vil tilbyde alsidige events på tværs af holdene både for børn og voksne, hvor det sociale element prioriteres. 

Vi vil være synlige i lokalområdet

Vi vil tiltrække frivillige til foreningen til støtte for bestyrelsens arbejde

Medlemmer i Foreningen

Vi er stolte af, at vi fortsat har stor søgning til vores forening. Vi har stigende medlemstal, især antallet af børnemedlemmer er steget.

Vores medlemstal for 2021 er 376, heraf er 156 børn og 220 voksne.

År 2020 var medlemstallet 303, heraf 93 børn og 210 voksne.

Det er dejligt, at vi har fremgang af børn. På de fleste voksenhold, er der ledige pladser, hvorimod vi har lange ventelister til børneholdene.  Det har betydet, at bestyrelsen er lykkes med at få oprettet et nyt børnehold med nye instruktører fra jan. 2022. Børneholdet blev fyldt op med børn allerede, da holdet blev annonceret i december 2021.

Vi ved fra vores vestegns samarbejdspartnere, at deres foreninger lider af dalende medlemstal.

Variation af hold i året

For børn har vi børnegymnastik for 4-6 år og for 7.11 år, dans for 8-12 år. I år oprettede vi familieyoga og teenyoga for 10-14 år. Der var ikke tilslutning til teenyoga, men familieyoga er en ny trend, som vi håber at kunne fortsætte. Vi er vidende om, at yoga for børn er ret nyt i foreningslivet.

For voksne har vi motion for herrer, motion for kvinder, zumba, Living Yolates, Pilates, Smart-Training, Yoga og naturtræning.

Vi har stor succes med naturtræningen i Brøndbyskoven, som tilbydes i moduler. Naturtræningen er godt besøgt, og da træningen foregår udendørs, har holdet kun været ramt af Corona restriktioner, hvad angår antal, og vores instruktør var frisk til at tage to hold efter hinanden.
Vi imødekommer tidens trend for fleksibilitet med tilbud i moduler.
Flere gange i årets løb har vi haft besøg af Brøndby Kommunes Træningscenter, hvorfra fysioterapeuter har taget potentielle deltagere med til naturtræning.

Med de hold og lokalemuligheder vi har, sikres varierede motionsformer til både børn og voksne

Instruktørerne

Vi har nogle rigtig gode stabile og dygtige voksne instruktører, som heldigvis har været tilknyttet i foreningen i mange år. Tak til jer. 

Vi har fået nye instruktører til familieyoga, zumba- og Smart-Training. Vores seneste Zumba instruktør har vi fået via vores netværkssamarbejde med Brøndby Strand gymnastik Forening.

Vores hold af børneinstruktører er forholdsvis nye, da flere af de tidligere børneinstruktører gik nye veje i efteråret 2021.

Vi har haft held med at finde nye børneinstruktører via netværk fra tidligere instruktører. De nye børneinstruktører viser stor interesse for jobbet.

Vi har erfaret, at det er vanskeligt for alle vestegnsforeninger, at tiltrække instruktører.

Hvis vi kunne få flere instruktører, kunne vi have et endnu større udbud af hold.

Velkomst af nye medlemmer

Bestyrelsen tror på, at hvis nye medlemmer får en god velkomst på alle hold, så er der en god chance for, at medlemmer bliver hos os. Her har vores dygtige instruktører en vigtig rolle.

I starten af vores nye sæson, holdt bestyrelsen møde med instruktørerne med temaet, ” velkomst af nye medlemmer”. 

Vi havde en rigtig god dialog med instruktørerne og vi oplever, at vores instruktører gør et stort arbejde for at imødekomme bestyrelsens ønske om at fastholde vores medlemmer i foreningen, bl.a. ved at byde medlemmer velkommen. 

En god velkomst er selvfølgelig ikke det eneste vores medlemmer efterspørger. De kommer for at dyrke sport og motion i et godt socialt fællesskab hos dygtige instruktører og til et billigt kontingent. På den måde kan vi konkurrere med fitness foreninger.

Corona restriktioner

Hele foråret var holdene lukket ned grundet corona restriktioner fra myndighedernes side. Vi kunne ikke benytte kommunens lokaler. Et vilkår, som vi måtte acceptere i denne pandemi i samfundet.

Heldigvis har vi kreative instruktører, som tilbød alternativ motion i den lukkede periode. Flere hold fik onlineundervisning, andre fik udendørstræning og ture i det fri.

Børnegymnastik og Smat-Training kunne ikke tilbydes alternativ motion, og holdene fik nedsat kontingent i den nye sæson. 

Sommergymnastik var – som en ekstra coronarefusion - gratis i år, og rigtig mange medlemmer fortsatte deres motion til udgangen af juni måned. Igen i år var der god tilslutning til at tage idrætsmærke. Idrætsmærket er i år blevet fornyet med flere detaljer om præsterede point af vores dygtige dommer, Torben Nielsen. Mange tak.

Alsidige events på tværs af holdene

I 2021 har vi som noget nyt arrangeret BGF Walk, en 3 eller 7 km gåtur i Brøndbyskoven, den 14. juni, med efterfølgende traktement og socialt samvær for voksne, mænd og kvinder. Vi lånte naturskolens areal til traktementet. Der var god tilslutning til turen på tværs af holdene, hvilket var bestyrelsens intension.

Vi forventer, at afholde BGF Walk igen her i 2022, den 13. juni.  Endvidere har vi ønsker om at lave et orienteringsløb for børn, hvis vi kan få frivillige og forældre til at deltage i arrangementet.

Vi er synlige i lokalområdet

Bestyrelsen har et rigtig godt samarbejde med Kommunen om lokaler og aktiviteter, og vi tilstræber at deltage i de aktiviteter, som kommunen indkalder til. I år har vi deltaget i møde om rekruttering af frivillige og Frivillig stafet. Foreningen har vi også bidraget med forslag til forbedring af lokalerne på skolerne, som er noget nedslidte.

Vi har holdt Vestegnssamarbejde med andre DGI-idrætsforeninger vedlige ved online møder og kontakt om konkrete udfordringer.

Vi har fælles klublokale med Atletikklubben, som vi samarbejder med om brug af lokalet. Dele af bestyrelsen har holdt møde med klubben om mangel på oprydning i klubhuset. Vi tager fat igen med nyt møde, så klubhuset kan fremstå mere fremkommeligt.

Regnskab

BGF har fortsat en stabil økonomi. Vores meget kyndige kasserer gennem mange år, Maj-Brit Skovmand, vil senere give generalforsamlingen en gennemgang af regnskabet.

Bestyrelsen

Et nyt medlem tiltrådte bestyrelsen i år, men desværre måtte vi sige farvel til hende i sommers, fordi hun ikke kunne få bestyrelsesarbejdet forenet med sit daglige arbejde. Et andet medlem har haft orlov i nogle måneder af private årsager.

 Heldigvis har alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter været aktive og arbejdsomme igen i år, og tak til alle for jeres indsats. Jeg synes, at vi har opnået rigtig mange resultater for vores visioner for året.

Tiltrække frivillige til foreningen

Bestyrelsen har ikke hidtidig benyttet sig af frivillige. I mange år, har bestyrelsen og dommerne været de aktive, som udfører arbejdet for foreningen.

Bestyrelsen har drøftet, at vi bliver nødt til at have flere hænder for at sikre en god udvikling af foreningen. Derfor vil vi gerne have frivillige, som kan hjælpe ved større events og andre forandringer fx udvikling af vores hjemmeside og nyt design af vores program.

Vi har skrevet ud til vores medlemmer om hjælp til hjemmeside og design af program, indtil videre uden resultat.

Denne udfordring om at tiltrække frivillig vil bestyrelsen arbejde videre med.

Jeg håber, at du som tilhører på generalforsamlingen, har kunnet se den røde tråd i vores arbejde.

Til Slut vil jeg overgive beretningen til generalforsamlingen med debat:

Har du nogen ideer til udvikling af foreningen?

 og hvordan får bestyrelsen tiltrukket frivillige til foreningen?

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk