Brøndby Gymnastik Forening

 

 

 

           Lidt om Brøndby Gymnastik Forening - BGF

 

Foreningen stammer tilbage fra 1976, hvor den blev udskilt fra den fælles forening for Atletik og
Gymnastik.
BGF’s hold kan benyttes af alle uanset bopæl.

 

Foreningen har til formål at fremme sport og motion blandt såvel børn som voksne.

 

Sammen med undervisningen i vintersæsonen tilbyder foreningen hvert år sine medlemmer at deltage i
træning, der kan danne grundlag for prøver til idrætsmærket.

Hver sommer er der onsdag aften kl. 19.00–20.00 i maj og juni måned udendørs gymnastik på atletikstadion bag Brøndbyvester skole. Her trænes der, og der kan aflægges prøver til idrætsmærket.
Sommergymnastikken afsluttes med hyggeligt samvær.

 

Foreningen benytter Brøndby Kommunes tilbud om vederlagsfrit lån af de kommunale gymnastiksale og
haller. TAK for det.

 

Foreningen modtager kommunalt tilskud til arbejdet med børn og unge under 25 år.

 

Foreningen benytter sig af lønnede instruktører og sikrer ved løbende kursustilbud til disse, at de under-
viser efter ajourførte og forsvarlige principper og metoder.

 

Foreningen har klublokale sammen med Brøndby Atletikklub i klubhuset på atletikstadion bag Brøndby-
vester skole.

 

Foreningen er tilsluttet DGI, Midt- og Vestsjælland.

 

BGF tager forbehold for evt. senere ændringer i det omdelte program.

 

 

 

 

 

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk