Brøndby Gymnastik Forening


Praktiske oplysninger
 

 Tilmelding.


 1. Find her på hjemmesiden det hold, du ønsker at gå på. 
 
2. Klik på linket nederst og udfyld herefter tilmeldingsformular incl. betaling.
 3. Print din kvittering ud.
 4. Vis din kvittering ved holdstart.
 

 eller

 Mød op til den annoncerede startdato og medbring den udfyldte indmeldelseskupon fra det udsendte program eller her fra hjemmesiden 
 samt kontanter. Mobilepay er også muligt på nr. 26891.

                 Man kan kun starte på et hold, hvis man betaler.

                 Hvis du melder dig på to hold, får du 50% rabat på det billigste hold. Gælder dog ikke for modulhold.

                 Prisen dækker medlemsskab for hele vintersæsonen.
                 1 undervisningstime er = 50 min.

                 Fødselsdato skal oplyses af alle medlemmer.
                

 Hvis et hold ikke får tilslutning nok, forbeholder foreningen sig ret til ikke at videreføre holdet (naturligvis med tilbagebetaling af det indbetalte kontingent).

 Ved lukning af hold efter mere end 2 træningstimer, sker der forholdsmæssig tilbagebetaling af indbetalt kontingent.
 Giv gerne din instruktør besked om fravær.

 


Vigtigt.

Den ordinære generalforsamling afholdes:

onsdag d. 4. marts 2020 kl. 19.00 i klubhuset bag Brøndbyvester skole.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 26. februar 2020.


Ordinær generalforsamling i Brøndby Gymnastik Forening

Onsdag d. 4. marts 2020, kl. 19.00

i klubhuset ved atletikstadion, bag Brøndbyvester skole.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne til ordinær generalforsamling

 

Pkt 1        Valg af dirigent

Pkt 2        Beretning

Pkt 3        Regnskab

Pkt 4        Indkomne forslag

Pkt 5        Valg af bestyrelse m.m.

                 Formand:

                 Lis Resting, er ikke på valg

                 Kasserer:

                 Maj-Britt Skovmand, er på valg og genopstiller

                 Bestyrelsesmedlemmer:

                 Karen-Lisbeth Olsson og Birthe Jensen, er på valg og genopstiller

                 Ruddy Mathiesen og Bente Jonasson, er ikke på valg                      

                 Suppleanter til bestyrelsen:

                 Henning Pedersen og Karen á Rógvu er på valg og genopstiller

                 2 revisorer,

                 1 revisorsuppleant

Pkt 6         Eventuelt

 

Mvh.

Bestyrelsen.

 

              
                   

                                     

                                                                           

                                                                    

 

 

                                                           

                                                           

                                                                  

                                                                          

                     

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk