Brøndby Gymnastik Forening


Praktiske oplysninger
 

 Tilmelding.


 1. Find her på hjemmesiden det hold, du ønsker at gå på. 
 
2. Klik på linket nederst og udfyld herefter tilmeldingsformular incl. betaling.
 3. Print din kvittering ud.
 4. Vis din kvittering ved holdstart.
 

 eller

 Mød op til den annoncerede startdato og medbring den udfyldte indmeldelseskupon fra det udsendte program eller her fra hjemmesiden 
 samt kontanter - eller allerhelst - betaling via MobilePay på nr. 26891.

                 Man kan kun starte på et hold, hvis man betaler.

                 Hvis du melder dig på to hold, får du 50% rabat på det billigste hold. Gælder dog ikke for modulhold.

                 Prisen dækker medlemsskab for hele vintersæsonen.
                 1 undervisningstime er = 50 min.

                 Fødselsdato skal oplyses af alle medlemmer.
                

 Hvis et hold ikke får tilslutning nok, forbeholder foreningen sig ret til ikke at videreføre holdet (naturligvis med tilbagebetaling af det indbetalte kontingent).

 Ved lukning af hold efter mere end 2 træningstimer, sker der forholdsmæssig tilbagebetaling af indbetalt kontingent.
 Giv gerne din instruktør besked om fravær.

 


Vigtigt

Hermed indkaldes til   
Ordinær generalforsamling i Brøndby Gymnastik Forening
Onsdag d. 6. marts 2024, kl. 19.00
i klubhuset ved atletikstadion, bag Brøndbyvester skole.

Dagsorden ifølge vedtægterne til ordinær generalforsamling

Pkt 1        Valg af dirigent

Pkt 2        Beretning

Pkt 3        Regnskab

Pkt 4        Indkomne forslag
                - Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Se bilag

Pkt 5        Valg af bestyrelse

                 Kasserer:
                 Maj-Britt Skovmand er på valg og genopstiller.                  

                 Bestyrelsesmedlemmer:
                 Ellen Leth Jensen er på valg og genopstiller
                 Grete Poulsen er på valg og genopstiller ikke

                 Suppleanter til bestyrelsen:
                 Henning Pedersen er på valg og genopstiller

                 Nyvalg af én person


                 Valg af:
                
2 revisorer
                 Torben Nielsen og Tom Maes er på valg og genopstiller
                 1 revisorsuppleant
                 Nyvalg af én suppleant

Pkt 6         Eventuelt

Bilag:

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer på GF den 6. marts 2024

§ 3, stk 1     Ændres til

Alle kan optages som medlemmer. Børn under 16 år skal have forældres eller værges samtykke.

§ 3, stk 3     Ændres til

Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen på baggrund af bestyrelsens princip om et mangeårigt medlemskab samt en synlig, betydningsfuld og ekstraordinær indsats for foreningen. Udnævnelsen finder sted på en generalforsamling.

§ 4, stk. 1    Ændres til

Der betales kontingent pr. hold ved sæsonstart for henholdsvis sommer- og vintergymnastik. Et holds sæson kan opdeles i moduler med tilmelding og betaling pr. modul.

§ 4, stk. 4    Udgår

§ 8, stk. 7    Sidste sætning ændres til

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år, til kassererposten dog min. 25 år.
 

Mvh.
Bestyrelsen             

 

 

 

 

                 

                 

                 

                 

                 

               

                              

                 

                

                 

 

              
                   

                                     

                                                                           

                                                                    

 

 

                                                           

                                                           

                                                                  

                                                                          

                     

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk