Brøndby Gymnastik Forening


Praktiske oplysninger
 

 Tilmelding.


 1.  Find her på hjemmesiden det hold, du ønsker at gå på. 
 
2. Klik på linket nederst og udfyld herefter tilmeldingsformular incl. betaling.
 3. Print din kvittering ud.
 4. Vis din kvittering ved holdstart.
 

 eller

 Mød op til den annoncerede startdato og medbring den udfyldte indmeldelseskupon fra det udsendte program eller her fra hjemmesiden 
 samt kontanter. Mobilpay er også muligt.

                 Man kan kun starte på et hold, hvis man betaler.

                 Hvis du melder dig på to hold, får du 50% rabat på det billigste hold.

                 Prisen dækker medlemsskab for hele vintersæsonen.
                 1 undervisningstime er = 50 min.

                 Fødselsdata skal oplyses af alle medlemmer.
                 Børn og unge under 25 år SKAL oplyse hele CPR nr.

 Hvis et hold ikke får tilslutning nok, forbeholder foreningen sig ret til ikke at videreføre holdet (naturligvis med tilbagebetaling af det indbetalte kontingent).
 Ved lukning af hold efter mere end 2 træningstimer, sker der forholdsmæssig tilbagebetaling af indbetalt kontingent.
 Giv gerne din instruktør besked om fravær.

 


Vigtigt.

Den ordinære generalforsamling afholdes:

onsdag d. 28. februar 2018 kl. 19.00 i klubhuset bag Brøndbyvester skole.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 21. februar 2018.


 

Forslag

Bestyrelsen i BGF har følgende forslag til generalforsamlingsbeslutning på generalforsamlingen den 28. februar 2018 om anvendelse af beløb kr. 500.000,- arvet af ægteparret Gerda og Carlo Nielsen:

 

Kr. 100.000,- til aktiviteter for børn og unge samt udvikling/fornyelse af foreningens
                      idrætstilbud til børn og unge                
                     
Kr. 100.000,- til aktiviteter for voksne samt udvikling/fornyelse af foreningens idrætstilbud 
                      til voksne

Kr. 100.000,- til indkøb af extraordinære redskaber samt fornyelser af foreningstøj

Kr. 100.000,- til forenings- og organisationsudvikling

Kr. 100.000,- til inspiration og udvikling for foreningens instruktører.

For disse beslutninger aflægges særsklit regnskab hvert år.

                                                       

                                                                           

                                                                    

 

 

                                                           

                                                           

                                                                  

                                                                          

                     

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk