Brøndby Gymnastik Forening


Praktiske oplysninger
 

 Tilmelding.


 1. Find her på hjemmesiden det hold, du ønsker at gå på. 
 
2. Klik på linket nederst og udfyld herefter tilmeldingsformular incl. betaling.
 3. Print din kvittering ud.
 4. Vis din kvittering ved holdstart.
 

 eller

 Mød op til den annoncerede startdato og medbring den udfyldte indmeldelseskupon fra det udsendte program eller her fra hjemmesiden 
 samt kontanter - eller allerhelst - betaling via MobilePay på nr. 26891.

                 Man kan kun starte på et hold, hvis man betaler.

                 Hvis du melder dig på to hold, får du 50% rabat på det billigste hold. Gælder dog ikke for modulhold.

                 Prisen dækker medlemsskab for hele vintersæsonen.
                 1 undervisningstime er = 50 min.

                 Fødselsdato skal oplyses af alle medlemmer.
                

 Hvis et hold ikke får tilslutning nok, forbeholder foreningen sig ret til ikke at videreføre holdet (naturligvis med tilbagebetaling af det indbetalte kontingent).

 Ved lukning af hold efter mere end 2 træningstimer, sker der forholdsmæssig tilbagebetaling af indbetalt kontingent.
 Giv gerne din instruktør besked om fravær.

 


Vigtigt
 
Næste ordinære generalforsamling i Brøndby Gymnastik Forening
afholdes onsdag d. 5. marts 2025, kl. 19.00
i klubhuset ved atletikstadion, bag Brøndbyvester skole.

Dagsorden ifølge vedtægterne til ordinær generalforsamling

Pkt 1        Valg af dirigent 

Pkt 2        Beretning

Pkt 3        Regnskab

Pkt 4        Indkomne forslag               

Pkt 5        Valg af bestyrelse

                 Kasserer:                                

                 Bestyrelsesmedlemmer:                 

                 Suppleanter til bestyrelsen:               
                 

                 Valg af:
                
2 revisorer
        
                 1 revisorsuppleant
               

Pkt 6         Eventuelt

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 26. februar 2025

 

 

 

 

                 

                 

                 

                 

                 

               

                              

                 

                

                 

 

              
                   

                                     

                                                                           

                                                                    

 

 

                                                           

                                                           

                                                                  

                                                                          

                     

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk